Djur och natur

Groda

Vill du besöka ett naturreservat eller annat skyddat område så hittar du mer information här. Du kan också ta reda på mer om länsstyrelsens arbete med att inventera arter och naturmiljöer. Här kan du ansöka om tillstånd för verksamheter som påverkar naturen.

Du får också information om djurskyddet i länet. Om djur far illa kan du anmäla detta till länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Kontakta oss

Du kan nå oss via telefon,
e-post, brev, fax och besök.

Här finns alla uppgifter

Besök ett reservat!

Besök något av
Östergötlands 250
natur- och kulturreservat

 Content Editor

Publikationer av Länsstyrelsen

Länk till Länsstyrelsen Östergötlands publikationsdatabas