Överklagande av bygglov

Beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen. Överklaganden kan t.ex. handla om vägrade bygglov eller att grannar är missnöjda med  beviljade bygglov. Bygglovsbesluten kan gälla allt från enstaka mindre reklamskyltar till större industribyggnader eller andra anläggningar som t.ex. idrottsplatser, småbåtshamnar, anläggningar för mobiltelefoni eller vindkraftverk.