Vård av fornlämningar

Örebro län har ett stort urval av olika fornlämningsmiljöer och för att skydda, öka tillgängligheten och förståelsen av några av dessa områden så vårdas några särskilt utvalda.

I Örebro län finns ca 8000 fornlämningar och av dem vårdas ett 40-tal i länets fornvårdsprogram. Det är olika slags lämningar såsom gravfält, fornborgar, hyttlämningar, ruiner, etc.

Alla har ett eget ansvar för att bevara landets fornlämningar men Länsstyrelsen ansvarar för att ett visst antal av länets fornlämningar får vård och även blir tillgängliga för allmänheten.

De som utför vården är i huvudsak Skogsstyrelsen, föreningar och markägare.

Ett mål är att alla fornvårdsområden ska ha intressanta och uppdaterade informationsskyltar. Länsstyrelsen har under några år arbetat tillsammans med Örebro läns museum med projektet "Värt att veta". Projektet innebär att länets viktigare kulturmiljöer ska få nya informationsskyltar och där ingår flera fornvårdsområden. Numera arbetar Länsstyrelsen själv med informationsskyltar.

Ruinvården utförs i samarbete med olika specialister.

Flygbild över Lekebackens gravfält

Sevärda kulturmiljöer

Detaljbild på runstenen i Nasta. Klicka på bilden för att komma till guiden över sevärda kulturmiljöer i Örebro län.

I Örebro län finns många intressanta och sevärda kulturmiljöer. Allt från mäktiga gravfält till välbevarade trästäder. Läs mer om sevärda kulturmiljöer i Örebro län!