Bygga eller anlägga vid en väg

Ska du till exempel göra en tillbyggnad eller sätta upp reklamskyltar vid en väg kan du behöva söka tillstånd från Länsstyrelsen. Här hittar information om hur du ansöker om tillstånd.

Reklamskyltar utmed vägar

Om du vill sätta upp en reklam- eller informationsskylt utmed en väg kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Därutöver krävs tillstånd från markägaren.

Tillstånd för att bygga vid väg

Om du ska uppföra en byggnad, göra en tillbyggnad eller annan form av anläggning som kan påverka trafiksäkerheten måste du söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Det behövs inget tillstånd inom områden som har en detaljplan eller om byggnaden behöver ett bygglov. Enligt vägförordningen måste vi ta ut en avgift för handläggningen av din ansökan