Tistaborg

Foto över Tista borg, en flera meter bred strenvall sträckers sig genom bilden
I närheten av Järleån, strategiskt placerat ute på kanten av ett berg ligger fornborgen Tistaborg, eller Skärmarboda skans som den också kallas.

Tistaborg ligger precis mellan skogslandet och slättbygden. Bara en liten bit bort rinner Järleån som förr i tiden var en viktig farled. Borgen hade naturligt skydd mot tre håll. Där stupar berget brant 20 meter ner. Det mindre branta partiet av borgen skyddades av en stenmur. Muren har rasat och ser numera ut som en stenvall. Längst i söder finns ingången kvar som en öppning i stenvallen. Intill ingången är en bit av muren bättre bevarad. Där kan man se att muren var kallmurad. Det innebär att stenarna ligger på varandra utan murbruk. Utanför muren finns tre bågformiga stenvallar. De kan vara rester av hägnader eller hus.

Försvarsborg eller helig plats

Fornborgar har byggts under en lång tid från bronsålderns slut och under hela järnåldern 1000 f.Kr – 1050 e.Kr. Det finns flera teorier om varför fornborgarna byggdes. Där kunde människorna i området söka skydd mot fiender i oroliga tider. Andra teorier är att fornborgar använts för att bevaka ett område eller varit symboler för makt. Fornborgar kan också ha varit heliga platser där man utövade kult. I Örebro län finns det 35 fornborgar. I hela Sverige finns omkring 1000 fornborgar.  

 

Illustration över hur en fornborg kan ha sett ut i äldre tidSå här kan en fornborg ha sett ut. Illustration: Margareta Hildebrandt/Örebro läns museum

Vägbeskrivning

Tistaborg kallas även Skärmarboda skans och den ligger precis intill riksväg 50. Du kan åka bil nästan ända fram. Åk norrut från Örebro på väg 50. Precis efter rastplats Skärmarboda så finns det en avtagsväg österut, kör höger. Det finns även en hänvisningsskylt där det står fornborg. Kör på denna väg ca 200 meter innan du är framme vid en parkering. 

 


 Fakta Tistaborg

Fornlämningsnr:
Nora 84:1 (länk till Fornsök)

Fornlämning
Tistaborg är en fast fornlämning och skyddas av kulturminneslagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Hitta till Tistaborg

Get Microsoft Silverlight