Pershyttan


Storgruvan. Foto: Bergslagsbild

 
Domargården med hyttan skymtande i bakgrunden.
Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen.


 
Hjulhuset. Foto: Margareta Hildebrandt, Länsstyrelsen


Lockgruvan överst i bild, nedanför radhus från 50-talet.
Uppe till höger i bild skymtar skolan.
Foto: Bergslagsbild


 
Lämningar efter en smedja. Till höger skymtar delar av hyttans slaggvarp.
Foto: Peter Ström, Länsstyrelsen

  

Storgruvans lave till vänster och kvarnen till höger.
Foto: Länsstyrelsen

Backstuga.
Foto: Länsstyrelsen