Skulsta röse

Bild på en välvd hög med stora stenar på en höjd omgiven av lövskog och ormbunkar
Skulsta röse är en grav från bronsåldern och graven visar att människor bodde här redan för ca 3000 år sedan.

Det stora stenröset är en grav som är ungefär 3000 år gammal, från bronsåldern. Det är vanligt att bronsåldersrösen användes under lång tid och att de kan ha varit familjegravar.

Bronsålderns gravskick ändrades med tiden. De äldsta gravarna innehåller obrända skelett och med tiden blev det vanligare att bränna den döde och samla ihop de brända benen för att lägga dem i graven.

Skulsta röse är inte undersökt och därför vet arkeologerna inte exakt hur gammalt det är eller hur många människor som ligger begravda. Det kan finnas både skelett och brända ben från de döda i röset.

Fellingsbrobygden

Redan på forntiden odlade människor den bördiga  Fellingsbroslätten. Under 1500- och 1600-talen började trakten att förändras. Där anlades omkring 25 hammarsmedjor och stora bruksherrgårdar byggdes. I hammarsmedjorna förädlades järn som kom från små hyttor i Bergslagen. 1857 byggdes järnväg mellan Örebro och Arboga och Fellingsbro stationssamhälle började växa fram. 

Illustration, två kvinnor står i förgrunden och diskuterar senaste modet från bronsåldern. Några män arbetar med att lägga sten på gravröset

Illustration Margareta Hildebrandt/Örebro läns museum

Vägbeskrivning

Skulsta röse ligger vid idrottsplatsen i nordvästra Fellingsbro.

 

 Fakta Skulsta röse

Fornlämningsnr: Fellingsbro 36 (länk till Fornsök)

Fornlämning
Skulsta röse är en fast fornlämning och skyddas av kulturminneslagen (1988:950). Det är en enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Hitta till Skulsta röse

Get Microsoft Silverlight