Program för kulturmiljövård i Örebro län

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram består av tre delar. Del 1 och 2 ger en bred bakgrund till vår kulturhistoria och hur jordbruket utvecklats i länet. I del tre har vi beskrivit Länsstyrelsens uppdrag och prioriterade arbetsuppgifter inom kulturmiljövården.
Program för kulturmiljövård Del 1
Del 1 Brukat och byggt i Örebro län beskriver hur forntid, jorden, berget, skogen och vattnet format vårt landskap och det samhälle vi lever i. Boken inleds med en betraktelse av David Damell. Tomas Ekman har på ett fängslande sätt beskrivit vår arkeologiska historia. Mia Geijer har tecknat en bild av hur länets spännande kulturmiljö kommit till.
Program för kulturmiljövård Del 2
Del 2 Ett län med många landskap beskriver kulturgeografen Ulf Jansson utvecklingen av jordbruket i länet. Han har också delat in länet i regioner som på olika sätt har karaktäristiska former av odling.