Kulturmiljöprojekt

Länsstyrelsen i Örebro län arbetar med flera långvariga projekt. Här nedan redovisas några av de projekt som pågår eller som genomförts under de senaste åren.
Foto på logotype för Yxhultbolaget på ett fönster på fd huvudkontoret i Hällabrottet.

Projektformen är lämplig för arbetsuppgifter som går utöver vår vanliga handläggning, som metodutveckling, inventeringar och kunskapsuppbyggnad av olika slag. Projekten kan vara helt eller delvis finansierade utifrån och genomförs ofta i samarbete med andra institutioner, företag eller privatpersoner.

•  Bergslagsprojektet

•  Folkhemsbebyggelse i Laxå

•  Kalejdoskop

•  Skiffer i modernismens bebyggelse

•  Skog och historia

•  Y som i Yxhult