Dokumentation av bebyggelse

En fotodokumentation genomfördes under början av 2000-talet i några av länets stadskärnor samt i kulturreservatet Pershyttan och byggnadsminnet Nora-Ervalla veteranjärnväg.

Kv Kyrkvreten 3:1:1Kv Konstbacken västra 6, 1, 1Kv Köpmannen 1,1,1
Fotografier på byggnader i Kopparberg. Foto Olof Oldén.

Resurs för kommunernas utveckling 

De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöerna länets stadskärnor utgör mycket viktiga resurser för kommunernas framtida utveckling.

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner har genomfört en komplett fotodokumentation av stadskärnornas bebyggelse. Därutöver har man även dokumenterat bebyggelsen inom kulturreservatet Gamla Pershyttan samt byggnadsminnet Nora-Ervalla veteranjärnväg. Fotografierna har samlats i databaser som lätt kan nås via kvarterskartor och register över fastigheterna. I databaserna finns även Örebro läns museums byggnadsinventeringar med svartvita fotografier och byggnadsbeskrivningar. Arbetet har genomförts med bidrag från Länsstyrelsens kulturmiljöanslag.

Exempel översiktskarta Kopparberg

Exempel på översiktskarta, Kopparberg

Dokumentation av bebyggelse

 

 

 

 

Byggnadsdokumentationer

Här hittar du dokumentation av bebyggelse:

Grythyttan

Hällefors

Kopparberg

Lindesberg

Nora

Pershyttan

Nora-Ervalla veteranjärnväg