Informationsblad om byggnadsvård

Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län har med stöd av Riksantikvarieämbetet sammanställt nio informationsblad om byggnadsvård. Här finns de tillgängliga i pdf-format.