Bostadsmarknaden i Örebro län

Varje år sammanställer Länsstyrelsen länets bostadsmarknad i en rapport.
Roströd och vit husgavel mot blå himmel med lätta moln

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att analysera och göra en bedömning av situationen på bostadsmarknaden i sina respektive län. Örebro län redovisar uppdraget i denna rapport. I rapporten finns också en bilaga med ett urval av sammanfattande tabeller från den bostadsmarknadsenkät som Boverket och Länsstyrelserna sammanställer och som kommunerna medverkar i.

Rapport om bostadsmarknaden i Örebro län år 2008 (pdf)

Rapport om bostadsmarknaden i Örebro län år 2009 (pdf)

Rapport om bostadsmarknaden i Örebro län år 2010 (pdf)

Rapport om bostadsmarknaden i Örebro län år 2011 (pdf)

Rapport om bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 (pdf)

Rapport om bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 (Pdf)

Rapport om bostadsmarknaden i Örebro län 2015 (pdf)

 Rapport om bostadsmarknaden i Örebro län 2016.(pdf)

 Rapport om bostadsmarkanaden i Örebro län 2017.pdf