Bidrag till bostäder och lokaler

Hos Länsstyrelsen och andra myndigheter finns flera olika stöd till bostäder och lokaler. Här kan du läsa mer om olika stöd och bidrag.

Energi- och klimatbidrag

Det finns möjlighet att söka olika stöd för energieffektivisering och övergång till förnybara bränslen. Som fastighetsägare kan du till exempel söka stöd för solceller. Som företag kan du ansöka om energikartläggningscheck och som kommun kan du ansöka om energieffektiviseringsstöd, med mera. 

Läs mer om energi- och klimatbidrag och hur du söker bidragen.

 

Bild på gult trähus, fasad mot gata.