Statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

Regeringen har den 28 juli 2016 beslutat om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.
Stödet syftar att främja en ökning antalet bostäder för äldre personer. Stöd ges för projekt som skapar bostäder genom nybyggnad eller ombyggnad och upplåts med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.
Stöd ges även till anpassning för gemensamma utrymmen i eller i anslutning till en byggnad, som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt för att främja kvarboende för äldre personer genom ökad tillgänglighet och trygghet.

​Tänk på att:

Länsstyrelsen ska ha ansökan senast sex månader från påbörjandet.

Projektet ska vara färdigt senast två år från påbörjandet.

När projektet är färdigt har du sex månader på dig att ansöka om utbetalning.

Här, via länken, kan du läsa om vad mer för villkor som gäller för att ansöka om detta bidrag

Bidragets storlek

Vid nybyggnad får du 3 600 kronor per kvadratmeter boarea (BOA) i bidrag, vid ombyggnad 3 200 kronor.

Anpassningsbeloppet motsvarar högst en fjärdedel av kostnaden, dock max 200 000 kr per byggprojekt.

Är bostaden tänkt för bara en person får du bidrag för som mest 50 kvadratmeter, varav 15 kvadratmeter för gemensamma utrymmen. Är bostaden avsedd för två personer kan du få bidrag för högst 70 kvadratmeter, varav 20 kvadratmeter för gemensamma utrymmen.

Ansökan

Finns att hämta på Boverkets hemsida.

Ansökan skickas till:

Länsstyrelsen i Örebro län
Plan och Kultur
Stortorget 22
701 86 Örebro

Information om vilka handlingar du måste skicka med, finns i ansökningsblanketten Det är viktigt att ansökan är komplett för att du snabbt ska kunna få besked.