Metallsökare

Om du vill använda en metallsökare måste du ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen. Vi kan ge tillstånd om sökandet inte gäller fornlämningar. Exempel på sådant som vi kan ge tillstånd till är sökanden som ingår i vetenskaplig forskning, att leta efter borttappade föremål eller lokalisera gränser för en tomt.

Lagen säger att det är förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd. Detta förbud har kommit till för att skydda våra fornlämningar, både de som är kända och de som vi idag inte ännu känner till. Därför behövs alltid ett tillstånd för att använda metallsökare. 

Skicka din ansökan via blankett

Använd gärna vår eller blankett (pdf eller word) för ansökan om tillstånd för användning av metallsökare. Då får du lättare med alla uppgifter som behövs.

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan.

Ansökan om tillstånd att använda metallsökare (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ansökan om tillstånd att använda metallsökar (word, öppnas i nytt fönster)

Söka tillstånd att använda metallsökare

Du kan exempelvis få tillstånd för att använda metallsökare:

  • Om sökandet ingår i vetenskaplig forskning
  • Leta efter borttappade föremål, exempelvis vigselringar
  • Lokalisera gränser för en tomt (via gränsstolpar av metall)

Markägarens tillstånd till markingrepp behövs innan ärendet kan påbörjas av länsstyrelsen, om det inte gäller att leta borttappade föremål på ytan.

För att få tillstånd att använda metallsökare ska du lämna in en ansökan. I ansökan ska du fylla i:

  • Dina personliga uppgifter
  • Varför du vill använda metallsökare
  • Under vilken tidsperiod du vill använda metallsökare
  • Om du kontaktat markägaren
  • Översiktskarta över området
  • Fastighetskarta eller likvärdig detaljkarta med angiven skala 

Området måste vara väl avgränsat och får inte vara för stort.
Om området är för stort är risken större att okända fornlämningar kan finnas där och då kan antingen Länsstyrelsen avgränsa området mer eller avslå ansökan. ​