Metallsökare

Om du vill använda en metallsökare måste du ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen. Vi kan bland annat ge tillstånd för sökande för vetenskaplig forskning, hitta borttappade föremål eller lokalisera gränser för en tomt. Vi ger inte tillstånd för sökande efter fornlämningar.

Från och med den 1 januari 2018 tar Länsstyrelsen ut en avgift för ansökningar om tillstånd för att använda metallsökare. Det innebär att ansökningar som kommer in efter årsskiftet omfattas av en avgift. Ansökningar som har kommit in före den 1 januari 2018 omfattas inte av avgiften.

Bakgrunden till avgiften är en ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188).

Läs mer under rubriken Betala ansökningsavgift. 

Ansök om tillstånd 

Du ansöker genom att skicka in en ansökan och betala en ansökningsavgift. 

Tillsammans med din ansökan behöver du också skicka in en översiktskarta över området och en fastighetskarta (eller likvärdig detaljkarta med angiven skala). Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan.

Blankett - Ansök om tillstånd att använda metallsökare


Skicka din ansökan till fornlamningar.orebro@lansstyrelsen.se eller:

Länsstyrelsen i Örebro län
Plan och kultur
701 86 Örebro 

Betala ansökningsavgift

Från och med den 1 januari 2018 tar Länsstyrelsen ut en avgift för ansökningar om tillstånd för att använda metallsökare.

Avgiftens storlek

Avgiften är 700 kronor för varje ansökan. Det innebär att varje geografiskt område som du ansöker för omfattas av en avgift. Om du skickar tre ansökningar, för tre olika områden, ska du alltså betala tre ansökningsavgifter (3x700kr).

Betala via bankgiro 

Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7697 och ange:
  • för- och efternamn
  • projektnummer 7243113. 

Ansökningen handläggs när avgiften är betald

Länsstyrelsen kommer inte att påbörja handläggningen av din ansökan innan ansökningsavgiften är inbetald. Avgiften tas alltså ut oavsett om tillstånd beviljas eller inte.


När kan tillstånd ges


Området måste vara väl avgränsat och får inte vara för stort.
Om området är för stort är risken större att okända fornlämningar kan finnas där och då kan antingen Länsstyrelsen avgränsa området mer eller avslå ansökan.

Du kan exempelvis få tillstånd för att använda metallsökare:

 

  • Om sökandet ingår i vetenskaplig forskning
  • Leta efter borttappade föremål, exempelvis vigselringar
  • Lokalisera gränser för en tomt (via gränsstolpar av metall)

Markägarens tillstånd för markingrepp behövs innan ärendet kan påbörjas av Länsstyrelsen, om det inte gäller att leta borttappade föremål på ytan.

Tillstånd ges inte för fornlämningar

Enligt lag är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd. Förbudet är till för att skydda våra fornlämningar, både de som är kända och de som vi idag inte ännu känner till. Du kan med andra ord inte få tillstånd för att söka efter fornlämningar.