Kulturlämningar i skogen

Skogsstyrelsen har tillsammans med Riksantikvarieämbetet samt några av länens Länsstyrelser tagit fram ett informationsmaterial om kulturlämningar i skogen.
Bild på ett informationsblad om kolbottnar

Materialet är tänkt att användas av skogsägare och andra verksamma inom skogsbruket. Vad bör man tänka på i skogsbruket när det gäller de kulturhistoriska lämningarna? Informationen kan ni få genom att kontakta Länsstyrelsen eller ladda hem som pdf här nedan.

Kulturlämningar och skogsbruk

Flottningslämningar

Fossil åkermark

Förhistoriska boplatser

Gravar

Gruvor

Gränsmärken

Hällristningar

Järnbrukslämningar

Kolbottnar

Kvarnar, sågar och andra vattenkraftverk, dammvallar