Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016
Löpnummer:
2017:5
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
202
Länsstyrelsens årsredovisning för 2016 berättar om vårt arbete under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom: 

• Trafikföreskrifter
• Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
• Regional tillväxt
• Infrastrukturplanering
• Hållbar samhällsplanering och boende
• Energi och klimat
• Kulturmiljö
• Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
• Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd
• Lantbruk och landsbygd
• Fiske
• Folkhälsa
• Jämställdhet
• Nationella minoriteter och mänskliga rättigheter
• Integration

Kommentar: