2017:14 Kontinuitetshantering- vägledning för samhällsviktiga verksamheter

Löpnummer:
2017:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
28
Syftet med den här vägledningen är att samhällsviktiga verksamheter i Örebro län ska få en tydligare bild av hur risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering hänger ihop. Och hur de tillsammans bidrar till att öka verksamheternas förmåga att hantera samhällsstörningar.
Kommentar: