Årsredovisning 2015

Farmsidebild
Löpnummer:
2016:6
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
190
Vår årsredovisning för 2015 där vi berättar om det arbete som skett under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom:

- Trafikföreskrifter
- Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
- Regional tillväxt
- Infrastrukturplanering
- Hållbar samhällsplanering och boende
- Energi och klimat
- Kulturmiljö
- Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
- Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd
- Lantbruk och landsbygd
- Fiske
- Folkhälsa
- Jämställdhet
- Nationella minoriteter och mänskliga rättigheter
- Integration
Kommentar: