Planeringsunderlag inom klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan för kommunernas fysiska planering

Löpnummer:
2016:40
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
11
Denna rapport är resultatet av ett av Länsstyrelsens regleringsbrevsuppdrag för 2016. Enligt uppdraget ska Länsstyrelsen utarbeta ett fördjupat planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska planering i syfte att begränsa klimatpåverkan, dels förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat. I uppdraget ingår även att belysa hur grön infrastruktur kan utnyttjas för att minska sådana risker.
Kommentar: