2015:5 Årsredovisning 2014

Bild av framsida på årsredovisningen: Man i naturreservat, Nora, sädesfält
Löpnummer:
2015:5
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
198
Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning för 2014 där vi berättar om det arbete som skett under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom:

- Trafikföreskrifter
- Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
- Regional tillväxt
- Infrastrukturplanering
- Hållbar samhällsplanering och boende
- Energi och klimat
- Kulturmiljö
- Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
- Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd
- Lantbruk och landsbygd
- Fiske
- Folkhälsa
- Jämställdhet
- Nationella minoriteter och Mänskliga rättigheter
- Integration


Kommentar: