2014:6 Årsredovisning 2013

Framsida årsredovisning
Löpnummer:
2014:6
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
230
Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning för 2013 där vi berättar om det arbete som skett under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom:

- livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
- regional tillväxt
- infrastrukturplanering
- hållbar samhällsplanering och boende
- energi och klimat
- kulturmiljö
- skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar
- naturvård samt miljö- och hälsoskydd
- lantbruk och landsbygd
- fiske
- folkhälsa
- jämställdhet
- integration.
Kommentar: