Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013-2016

Bild på framsidan av energi- och klimatprogrammet
Löpnummer:
2013:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
38
Vår tids stora ödesfråga är vår egen klimatpåverkan och hur vi förmår att minska den. Energi- och klimatprogrammet anger vision, mål, strategi och sex insatsområden för hur vi i Örebro län kan resonera och agera för att hantera utmaningarna inom energi- och klimatområdet.

Syftet med energi- och klimatprogrammet är att styra inriktningen på verksamheter vid Länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro. Programmet ska vara vägledande för länets kommuner och landsting samt inspirera företag och andra organisationer.

Målet är att tillsammans arbeta för att Örebro län når uppsatta energi- och klimatmål och att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Kommentar: