2011:15 Vindkraft i Örebro län

Löpnummer:
2011:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
82
Rapporten omfattar en regional landskapsanalys över Örebro län med fokus på landskapets tålighet för vindkraft. Landskapsanalysen utgör ett av flera underlag för vindkraftsplanering i länet. Rapporten beaktar natur, kultur och friluftslivets värden i landskapet.

Vid varje ansökan om vindkraftsetablering vägs olika intressen samman och ställs mot varandra innan beslut fattas.

Kommentar: