Rådet för statlig samordning

I Rådet för statlig samordning ingår chefer för alla statliga myndigheter i länet. Målet för rådets arbete är en tydligare och effektivare statlig förvaltning på den regionala nivån.

​​Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen inom myndighetens ansvarsområde, främja länets utveckling och följa länets tillstånd. 

Ledamöter

I Rådet för statlig samordning ingår:

 • Arbetsförmedlingen
 • CSN Örebro
 • ESF-rådet Östra Mellansverige
 • Försvarsmaktens telenät- och markteleförband
 • Försvarsmakten Örebro-Värmlands-gruppen
 • Försäkringskassan
 • Grimsö Forskningsstation
 • Kriminalvården Region Mitt
 • Kronofogdemyndigheten
 • Lantmäteriet
 • Migrationsverket
 • Polisen
 • SCB
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen Region Svea
 • Socialstyrelsen
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Tillväxtverket
 • Tingsrätten
 • Trafikverket Region Öst
 • Transportstyrelsen
 • Åklagarkammaren
 • Örebro universitet

Ordförande för rådet är Maria Larsson, landshövding ​Örebro län.