Rådet för landsbygdsutveckling

Länsstyrelsens Råd för Landsbygdsutveckling är partnerskap för länets Landsbygdsprogram. Landsbygdsprogrammet syftar till att nå målen för landsbygdspolitiken och innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU.

​Rådet för landsbygdsutveckling startade 2007, men under 2012 gjordes en omstart genom av revidering av rådets mål och arbetssätt och förändringar av sammansättningen av rådet. Rådets medlemmar ingår i olika arbetsgrupper (Bredband, Service på landsbygden och Landsbygdsprogrammet) där man aktivt arbetar med frågor som rör Örebro läns landsbygd.

Landsbygden har stor potential och betydelse för länets tillväxt. Genom samverkan mellan olika aktörer har vi större möjligheter att få levande landsbygder i hela länet.

Ordförandet för rådet är Anita Norén, avdelningschef på Avdelningen S​amhälle.   

 Datum för nästa möte

 Minnesanteckningar