Miljö- och naturvårdsråd

I det regionala Miljö- och naturvårdsrådet samverkar Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen med länets kommuner och Region Örebro län kring de regionala miljömålen och naturvården i länet.

Rådets uppgift är att vara ett forum för dialog i strategiska miljö- och naturvårdsfrågor och att årligen prioritera gemensamma åtgärder. Rådet ska också följa utvecklingen och vid behov revidera miljömålen.

Rådet ska även arbeta för kompetenshöjning inom miljö- och naturvårdsfrågor.

Rådet träffas fyra gånger per år. Ordförande för rådet är avdelningschef Magnus Eklund. 

Ledamöter i Miljö- & naturvårdsrådet 2015-2018

Askersunds kommun

Elisabeth Lennartsson (S), ordinarie
Per Hesse (S), ersättare

Degerfors kommun

Torbjörn Holm (V), ordinarie
Per-Olow Linder, ersättare

Hallsbergs kommun

Andreas Tranderyd (MP)
Ingen ersättare utsedd

Hällefors kommun

Per Grängstedt (LBPO), ordinarie
Vivianne Pettersson (M), ersättare

Karlskoga kommun

Liselotte Eriksson (S), ordinarie
Linda Brunzell (M), ersättare

Kumla kommun

Mats Hellgren (M), ordinarie
Annica Moberg (S), ersättare

Laxå kommun

Christofer Carlander (M), ordinarie
Christer Johansson (S), ersättare

Lekebergs kommun

Wendla Thorstensson (C), ordinarie
Michael Larsson (S) ersättare

Lindesbergs kommun

Kristine Andersson (S), ordinarie
Jan Hansson (M), ersättare

Ljusnarsbergs kommun

Ewa-Leena Johansson (S), ordinarie
Natalie Peart (MP), ersättare

Nora kommun

Anna Karlsson (S), ordinarie
Helena Vilhelmsson (C), ersättare

Örebro kommun

Per Lilja (S), ordinarie
Lilla Alkman (KD), ersättare

Region Örebro län

Anders Ceder (S), ordinarie
Catrin Steen (MP), ersättare

Skogsstyrelsen

Anna-Lena Lindström, ordinarie
Susanna Mårtensson, ersättare

Länsstyrelsen Örebro län

Magnus Eklund, ordförande
Peder Eriksson, vice ordförande
Ulf Sandström, sekreterare