Regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor

Länets beredskap för att hantera kriser är beroende av ett gott samarbete mellan Länsstyrelsen och övriga samverkande myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och näringsliv i arbetet före, under och efter en händelse.

​Regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor Örebro län är brett sammansatt och är i huvudsak rådgivande, men är också en diskussionsgrupp för strategiskt viktiga frågor som berör krisberedskap och skydd mot olyckor.  

Ordförande för rådet är Länsrådet Anna Olofsson.