Jämställdhetsråd

Jämställdhetsrådet är ett forum för samverkan kring jämställdhetsarbetet i Örebro län och de jämställdhetspolitiska målen som handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet mellan könen kan inte behandlas som en isolerad fråga vid sidan av ordinarie verksamhet. Ett jämställdshetsperspektiv måste genomsyra alla politikområden och verksamheter. Rådet ska bidra till bättre kunskap om jämställdhetsfrågor och bättre samordning av jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsrådet ansvarar för revidering och uppföljning av länets jämställdhetsstrategi.

Ledamöter

I Jämställdhetsrådet ingår:

 • Jasmin Benca, Örebro läns idrottsförbund
 • Henrik Glamsjö, Arbetsförmedlingen
 • Anette Holm, Handelskammaren
 • Thomas Jäderqvist, Polisen
 • Marie Kilk, Sydnärkes utbildningsförbund
 • Åsa Kroon, Örebro universitet
 • Katrin Larsson, Örebro kommun
 • Christer Lenke, Lindesbergs kommun
 • Per Lilja, LO
 • Kerstin Lillje, Länsstyrelsen
 • Ulrika Lundgren, Karlskoga och Degerfors kommuner
 • Helena Löf, SCB
 • Magnus Larsson, Business Region Örebro
 • Jenny Nygårds, TCO
 • Melul Sevim, Försäkringskassan  
 • Catrin Steen, Region Örebro län
 • Anna Swift-Johannison, Region Örebro län  
 • Vakant, Företagarna
 • Tomas Wetterberg, Länsstyrelsen
 • Fisun Yavas, Örebro kommun

Ordförande för Jämställdhetsrådet är Maria Larsson, landshövding ​Örebro län.