Integrationsråd

Integrationsrådet är ett forum för samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, ideburna sektorn och det privata näringslivet.

Integrationsrådet arbetar för att förverkliga de mål som riksdagen har beslutat om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det är också ett forum för att sätta igång och driva på förändring av stukturer genom gemensamma insatser i frågor som berör fler   än en aktör. Integrationsrådet ska även arbeta för spridning av insatser och kunskap inom området.

Ledamöter

I Integrationsrådet ingår:

 • Maria Larsson, Landshövding och rådets ordförande
 • Stefan Pettersson, Sektionschef Arbetsförmedlingen
 • Siv Ahlstrand, Ordförande socialnämnden Askersunds kommun
 • Ingmar Ångman, Socialchef Degerfors kommun
 • Unni Livengård, Samverkansansvarig Försäkringskassan
 • Anna Gustafsson, Områdeschef Arbetsmarknad- och Integration Hallsbergs kommun
 • Tommy Henningsson, Kommunchef Hällefors kommun
 • Marcus Lindner, personalchef IKEA Örebro
 • Stefan Bergqvist, Integrationsutvecklare Karlskoga kommun
 • Mikael Bascuas, VD Krafft Måleri
 • Daniel Malmberg, Integrationsstrateg Kumla kommun
 • Sara Pettersson, vice ordf. KS Laxå kommun  
 • Per Gustafsson, Enhetschef Arbetsmarknad och integrationsenheten, Lekebergs kommun
 • Stefan Öberg, VD Plåtpartnergruppen Service Sverige AB
 • Nanette Danielsson, integrationsstrateg Lindesbergs kommun
 • Ulla Kalander Karlsson, Ks ledamot Ljusnarsbergs kommun
 • Sara Åhman, Sektionschef Migrationsverket
 • Isabelle Landström, Kommunchef Nora kommun
 • Maria Magnusson, Integrationssamordnare Region Örebro län
 • Tommy Larserö, Projektledare Regionkansliet Region Örebro län
 • Margareta Ekblom, Kontorschef Skatteverket
 • Janis Lancereau, VD Startcentrum
 • Ulf Rohlén, VD Örebro Bostäder
 • Jennie Nises, Verksamhetsledare Örebro läns bildningsförbund
 • Charlotta Stenhem, Distriktschef Örebro läns idrottsförbund
 • Mikael Ramnerö, Förvaltningschef Örebro kommun  
 • Pia Ridderby, Verksamhetsledare Linje 14 Örebro Universitet   
 • Anna Wiktorsson, integrationssamordnare Länsstyrelsen, samordnare Integrationsrådet

Länsstyrelsens uppdrag inom integration

Enligt regeringens integrationsuppdrag ska Länsstyrelsen:

 • verka för att länet har en god beredskap och kapacitet när det gäller att ta emot och introducera nyanlända flyktingar   
 • utveckla samverkan mellan länets kommuner, myndigheter och andra aktörer när det gäller flyktingarnas mottagande och etablering
 • följa upp etableringsarbetet och dess resultat i länet
 • Samordna tidiga insatser för asylsökande

Beskrivning av hur Länsstyrelsen i Örebro län arbetar med integrationsuppdraget.

 

 

 

 Datum för nästa möte

 • Tisdag 28 mars kl.13-16
 • Onsdag 31 maj kl.09-12
 • Tisdag 19 sep kl.13-16
 • Tisdag 14 nov kl.13-16