Strategiska samtal på slottet

Länets utveckling och välfärdsbygge utförs av många aktörer och tillsammans med olika representanter från länet vill landshövdingen öppna upp och använda residenset för möten som både kan lösa problem men också främja utveckling inom länet. Vi använder namnet Strategiska samtal för dessa möten.

Strategiska samtal kommer att ske ett flertal gånger under året, med olika deltagare och antal från gång till gång beroende på tema för just det mötet. Två fasta mötesdatum finns, ett på våren och ett på hösten, där kommunstyrelsens ordförande i Örebro läns kommuner kommer att bjudas in.  

Ordförande för Strategiska samtal på slottet är Maria Larsson, landshövding Örebro län.​