Länsråd Anna Olofsson

Anna Olofsson är länsråd vid Länsstyrelsen i Örebro län sedan 1 februari 2017

Anna Olofsson är statsvetare med inriktning nationalekonomi.

Anna Olofsson kommer närmast från Sweco där hon arbetat som konsultchef inom samhällsanalys och strategi med inriktning mot regional utveckling. Anna har även drygt tio års erfarenhet från Näringsdepartementet, som departementsråd och chef för enheten för Regional tillväxt.

Dessförinnan var hon kontorschef för North Sweden European Office i Bryssel.

 

Fakta

Länsrådet leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen och är landshövdingens ersättare när hon inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.