Insynsråd

Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och vara ett stöd för landshövdingen och myndigheten.

Landets länsstyrelser har insynsråd där respektive landshövding är ordförande.

Det är regeringen som utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. De som föreslås ska uppfylla jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald, vara allmänt betrodda och väl förtrogna med länet samt ha god regional förankring.

Följande personer ingår i insynsrådet för Länsstyrelsen i Örebro län: 

 • Andreas Svahn,
  Ordförande Region Örebro län
 • Daniel Lindkvist,
  HR- och Kommunikationschef, Cambrex
 • Annika Johansson,
  Regionchef Unionen Bergslagen
 • Ola Karlsson,
  Oppositionsråd Region Örebro län 
 • Britt Nordström,
  Regionchef Teknikföretagen
 • Lars-Axel Nordell, 
  Riksdagsledamot
 • Johan Schnürer
  Rektor, Örebro universitet
 • Per Willén,
  Ordförande LRF Örebro