Glädjande besked om fortsatt fiberutbyggnad i Hällefors och Nora

Nu är det klart att det blir fortsatt utbyggnad av fibernätet på landsbygden i Nora och Hällefors. Den kampanj som pågått sedan i somras är avslutad och många har tecknat avtal om fiberanslutning. Telia har nu lämnat grönt ljus för utbyggnad i 13 av totalt 15 prioriterade områden.

Utbyggnaden ska vara klar senast vid utgången av 2017 och då kommer en majoritet av företagen och hushållen i dessa områden att ha supersnabbt bredband och slipper oroa sig för den dag då Telias kopparnät försvinner. Även fritidsboende har erbjudits anslutning, vilket många har nappat på.

Örebro-läns-modellen

Satsningen, genomförs enligt Örebro-läns-modellen, en modell för samverkan mellan statliga, kommunala och privata aktörer.  I detta projekt medverkar Telia, Länsstyrelsen, Nora kommun, Hällefors kommun, Fibergruppen AB och lokala fiberombud.

­­‑ Med detta breda samarbete når vi ut längre än tidigare med fibern och vi bedömer att projektet innebär att Nora och Hällefors når målet om att 90 % av hushållen på landsbygden ska ha tillgång till fibernätet, säger Bengt Larsson, Länsstyrelsen i Örebro.

Genom projektet befäster Nora och Hällefors sina positioner som två av landets främsta kommuner när det gäller tillgång till fiber.

- Faller detta pilotprojekt väl ut finns möjligheter till fortsättning i andra kommuner, säger Bengt Larsson.

Några områden undantas

I två områden blev antalet tecknade avtal för lågt för att utbyggnad ska kunna påbörjas och plockas därför bort från projektet. När och hur utbyggnad kan ske i dessa områden är idag oklart.