Förslag på nytt Energi och Klimatprogram 2017-2020

Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län har tagit fram ett förslag på nytt Energi- och Klimatprogram som ska gälla 2017-2020.

​Det är nu ute på remiss och den som vill vara med och påverka länets gemensamma energi- och klimatarbete de närmaste åren får gärna lämna synpunkter.

I missivet finns mer information och instruktioner.
Synpunkter lämnas digitalt via länken senast den 10 april 2017.

Örebro läns Energi- och klimatprogram 2017-2020 remissversion.pdf

Missiv remiss.pdf