Nu ska det forsa igen i Lankälven

På lördag ska dammen i Lankälven i Södra Hyttan i Hällefors kommun tas bort och vattenmiljön återställas till hur den såg ut för över 300 år sedan. Därmed återskapas forsar och fiskar som lever i älven får möjlighet att vandra. Allmänheten är välkommen att vara med och hjälpa till.  

Utrivningen av dammen genomförs av Bergvik skog och Södra HyttOmrådets IdéFörening (SHOIF) som tillsammans äger dammen, med bidrag från Länsstyrelsen i Örebro län och Naturskyddsföreningens bra miljövalsfond.

På lördag bjuder SHOIF in alla intresserade till forsinvigning i Södra Hyttan. Bland annat kommer en grävmaskin att jobba i älven, Länsstyrelsen visar elfiske och den som vill får hjälpa till att skapa bra miljöer och gömslen för öringen.

Varför återskapas forsen?

I nästan alla vatten i Örebro län finns dammar som hindrar djur som lever i vatten från att ta sig förbi. Vandringshinder i form av dammar skapar problem för bland annat många fiskarter som i vissa fall kan slås ut eller kan minska kraftigt när de till exempel inte kan nå lek- eller övervintringsområden.

I Lankälven visar provfisken att flera fiskarter som finns nedanför dammen saknas ovanför dammen eftersom den varit ett hinder under nästan 300 år. På 70-talet byggdes en fisktrappa vid dammen som tyvärr har fungerat dåligt. Till skillnad från fisktrappan kommer en levande vattenmiljö att återskapas som tidigare dämts in av dammen.

Program på lördag

Kl. 10.00     SHOIF hälsar välkommen, Daniel Bergdahl från 
                  Länsstyrelsen berättar bakgrund kring Lankälven   
                  och projektet
Kl. 10.30     Grävmaskinist jobbar med dammen
Kl. 11.00     Liten invigningsceremoni när vandringsvägen för fiskarna
                  åter är fri
Kl. 11.30     Workshop – arbete i bäcken, alla får vara med och
                  göra lekbottnar och skapa gömslen för öringen
Kl. 13.00     Lunch (medtag egen eller köp i caféet)
Kl. 14.00     Som dagens natur- och kulturarrangemang på  
                  Bergslagens Största Bokloppis visar Daniel Bergdahl,  
                  Länsstyrelsen, hur ett elfiske går till i den norra fåran.
Kl. 15.00     Dagen avslutas

Mer information om dagen SHOIF webbplats


Media är välkommen att delta under dagen.


Kontaktperson på Länsstyrelsen: Daniel Bergdahl 010–224 87 73

Kontaktperson Bergvik skog: Jan Larson 023–583 26

Kontaktperson SHOIF: Helena Backius 070-212 25 80