Övning Aurora 17 avslutas

På torsdag går de sista transporterna genom länet med anledning av försvarsövning Aurora 17, som också avslutas denna vecka. Lyssna på trafikradion i P4 för att följa trafikläget.

Uppdaterat: 2017-09-28, kl. 11:00

Övning Aurora är inne på sin sista vecka och förbanden ta sig tillbaka till västkusten.

Råd och rekommendationer till trafikanter

Exempel på trafikproblem som kan uppstå vid större försvarsövningar:

  • Kolonner med många och eventuellt långsamtgående fordon. Undvik omkörningar där det inte är motorväg, eller välj annan väg om det är möjligt.
  • Tunga fordon som antingen måste köra mycket sakta över vissa broar eller är tvungna att köra vägbanemitt/bromitt för att få passera och då ensam på bron. Kör inte om dessa.

"Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession". (2 kap 6 § trafikförordningen)

För mer information besök Trafikverkets webbplats.

Helikopterbasen i Villingberg är avslutad 

Den helikopterbas som funnits på Villingsbergs skjutfält är nu borttagen.  

Om övning Aurora 17

är en nationell försvarsövning där fler än 19 000 personer ur Försvarsmakten, ett 40-tal myndigheter samt internationella förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA deltar.

Övning Aurora kommer framför allt att påverka Mälardalen och Stockholm, Gotland och Göteborg. För Örebro län innebär det främst militära transporter på vägar genom länet. På Villingsbergs skjutfält kommer det under övningen att finnas en helikopterbas.

Länsstyrelsens roll i övning Aurora

Länsstyrelsen i Örebro län deltar inte i själva övningen, utan arbetar, utifrån sitt geografiska områdesansvar, med att ge stöd till och koordinera de civila aktörerna. I praktiken innebär det att ta ansvar för att det finns en löpande regional samverkan med alla berörda aktörer. Det kan också bli aktuellt att stödja Försvarsmakten i olika frågor.

Läs med om övning Aurora hos Försvarsmakten 


För trafikinformation under övningen:

Trafikverket och Trafiken.nu

Sveriges radio P4 Örebro (trafikradion)