Bekräftat: Genetiskt viktig varghona i Tiveden har fått valpar

DNA-tester har nu bekräftat att en genetiskt viktig varghona har fått en kull med valpar. Vargparet finns i Tiveden och beskedet är glädjande då varghonan ursprungligen kommer från den finsk-ryska populationen och en lyckad föryngring ger den svenska vargstammen ett välbehövligt tillskott av nytt DNA.

Det har under flera år funnits ett behov att få in nya gener i den svenska vargstammen. Insatser har därför gjorts för att flytta vargar söderut.

2013 flyttades ett finskt-ryskt par från Norrbotten in i Tivedens revir.  De fick valpkullar under år 2013 och 2014. Troligen finns ingen av dessa avkommor kvar i livet. Hanen i paret försvann någon gång under 2015-2016 men tiken har hela tiden funnits kvar i Tiveden.

Tiken gick av allt att döma ensam sedan dess och inga nya valpar konstaterades. I vintras hittades spår och DNA från en ny hane född i Kroppefjällsreviret. Han hade slagit följe med Tiveden-tiken och under sommaren och hösten har indikationer kommit om att paret ska ha fått valpar.

Under september har fältpersonal från Länsstyrelsen i Örebro län gjort en särskild insats för att samla in spillning från varg i Tivedenområdet för att få klarlagt om det är den aktuella honan som fått valpar.

Genom DNA-analys av spillningen har man nu identifierat två valpar till den finskryska tiken och hennes nya hane. Dessutom har man från en viltkamera fått bild på en del av vargfamiljen, där minst fyra valpar syns. Länsstyrelsens fältpersonal monterade kameran intill ett älgkadaver där vargspillningen hittades.

  • Det känns bra att vi efter extra insatser fått bekräftat att det finns valpar i Tiveden, eftersom honan i Tiveden bär på viktiga gener för hela den skandinaviska vargstammen. Därför är det här en extra viktig föryngring, säger vilthandläggare Susanna Gustavsson på enheten Art och Vilt på Länsstyrelsen i Örebro län.

Läs mer om vad föryngringen i Tiveden betyder för den skandinaviska vargpopulationen på Naturvårdsverkets webbplats:

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Genetiskt-viktiga-vargvalpar-i-Tiveden/

Bild vargvalpar 1 (jpg) öppnas i nytt fönster

Bild: vargvalp 2 (jpg) öppnas i nytt fönster