Tävlingar med fordon på väg

Tävling med fordon på väg kräver tillstånd. Som fordon räknas i det här sammanhanget även den som rider. Kravet på tillstånd gäller även uppvisning med fordon, bland annat motionslopp på cykel.

Trafikskylt lämna företräde

Tillståndskravet  gäller även skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande. Reglerna om att det krävs tillstånd finns i trafikförordningen. Det finns också regler i ordningslagen om att Länsstyrelsen i vissa fall i samband med tävling meddelar de tillstånd som annars polisen lämnar.

Körning i terräng

För körning i terräng (alltså inte på väg) med motorfordon gäller särskilda regler.

Få information om terrängkörning.

Ansökan

Ansökan görs hos Länsstyrelsen. Den ska skickas in till oss minst två månader innan tävlingen eller minst tre månader innan om tävlingen går genom flera län.

Vägverket och Rikspolisstyrelsen (nuvarande Trafikverket) har gett ut föreskrifter om vad ansökan ska innehålla och om vad du bör tänka på vid arrangerandet av tävling.

Det finns inga formella blanketter för ansökan. För tävling med motorfordon använder de flesta Svenska Bilsportförbundets blankett.

Om det skulle krävas tillstånd enligt ordningslagen för offentlig tillställning prövas detta av Länsstyrelsen efter samråd med polismyndigheten. Någon separat ansökan om detta behöver därför inte lämnas till polismyndigheten.  

För andra arrangemang går det bra att använda polisens blankett för ansökan om tillstånd jämlikt ordningslagen.

Du hittar båda blanketterna i boxen till höger.

Innan länsstyrelsen behandlar ansökan ska ansökningsavgiften vara betald.

Avgifter

Tävlingar som går genom flera län-
avgiftsklass 6 (5 700 kronor).
Tävlingar som går genom ett och samma län-
avgiftsklass 4 (2 300 kronor).

Läs mer om avgiftsklasser på vår sida om avgifter .

Inbetalning görs till Länsstyrelsens i Örebro län bankgiro 5051-7697.

Beroende på de synpunkter som lämnas i remissvaren kan Länsstyrelsen behöva komplettera ärendet.