Kampsportsdelegationen

Kampsportsdelegationen prövar ansökningar om tillstånd att anordna kampsportsmatcher och om sanktioner. Kampsportsdelegation finns vid Länsstyrelsen i Örebro län.

​Vi som ingår i Kampsportsdelegation

Kampsportsdelegationen består av:

  • en ordförande samt en ersättare
  • en medicinsk sakkunnig samt en ersättare
  • en sakkunnig i idrott samt en ersättare

Regeringen har utsett Christian Groth till ordförande för Kampsportsdelegationen. Christian är verksam som chefsrådman och avdelningschef vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Som ersättare för ordföranden har regeringen utsett kammaråklagare Anne Sjöblom som tidigare har varit assessor på Svea hovrätt.

Länsstyrelsen har utsett överläkare Albert Hietala, specialist inom neurologi, verksam vid Neurologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ersättare är Jan Lexell, överläkare Neurologi och Rehabiliteringsmedicin på Skånes universitetssjukhus i Lund och professor i rehabiliteringsmedicin på Lunds Universitet.

Länsstyrelsen har utsett Michael Sjölin som ordinarie idrottsligt sakkunnig, verksam som domare både nationellt och internationellt inom Kickboxning och Wushu och är för närvarande chef på Load Impact AB. Ersättare är Tomas Eriksson, verksam som President i det Internationella Innebandyförbundet och ledamot av Riksidrottsstyrelsen.

Om du har frågor

Om du har frågor som riktar sig till Kampsportsdelegationen, vänligen kontakta oss.

 Pressbilder