Projektstöd

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.


Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Lokala naturvårdsbidrag (LONA) ska gynna lokalt engagemang utan vinstintresse och kan bara sökas av kommuner. Syftet är att bidra till uppfyllelse av miljömålen. Projekt som kan beviljas stöd ska uppfylla de kriterier som anges i förordningen, se mer information under "Kommunal och lokal naturvård".