Bevakningsföretag

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av Länsstyrelsen.

Förutom auktoriseringen ska vi godkänna all personal, inklusive de som inte är väktare, och ge företaget tillstånd att ha väktarhundar. Minst en gång vartannat år kontrollerar vi bevakningsföretaget och deras tillstånd.

Ärenden om bevakningsföretag handläggs av Länsstyrelsen Dalarna

Din ansökan om auktorisation av bevakningsföretag handläggs av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Information om auktorisering av bevakningsföretag på Länsstyrelsen i Dalarnas webbplats

Godkännande av personal handläggs av Länsstyrelsen i Örebro

Ärenden om godkännande av skyddsvakter handläggs fortfarande av Länsstyrelsen i Örebro län.