Transport och hantering av avfall

Vid transport av avfall krävs att du har fått tillstånd eller har gjort en anmälan till Länsstyrelsen. Du kan även behöva tillstånd från Transportstyrelsen för att få köra gods på väg.

Vid insamling av elavfall och/eller vitvaror krävs att du anmäler denna hantering till Länsstyrelsen. Om du är handlare eller mäklare av avfall ska även denna hantering anmälas.

 

Lastbil avfall


Information in English - Need to know when transporting waste

 

Tillstånd eller anmälan - vilket behöver jag?

Läs mer om hur du ansöker och om vad som gäller för transporter av avfall på Länsstyrelsernas gemensamma informationssida.

 

Insamling av elavfall i butiker

Sedan den 1 oktober 2015 omfattas butiker som säljer elutrustning av förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2410:1075). Detta innebär att butiken måste ta emot elavfall. Insamlingsplatsen måste även anmälas hos Länsstyrelsen. Allt insamlat elavfall ska sedan lämnas till ett godkänt insamlingssystem. Du kan få mer information om hanteringen genom NaturvårdsverketEl-Kretsen och/eller EÅF (Elektronikåtervinningsföreningen).

 

Regional information som gäller för Länsstyrelsen i Örebro

I vissa fall finns behov av att få en vanlig pappersblankett att fylla i istället för att skicka ansökan/anmälan på elektronisk väg. Ring eller skriv till oss om du vill få en blankett skickad istället.

Handläggningstid

Räkna med två till tre veckor från det att din ansökan är fullständig och att din ansökningsavgift har registrerats hos Länsstyrelsen. I samband med längre ledigheter (sommar/jul) kan det ta längre tid. Handläggningen av din ansökan börjar först när avgiften är registrerad.

Adresser

Om du skickar in blanketten i pappersformat skickar du den per post till:
Länsstyrelsen i Örebro län
Miljöskydd
701 86 Örebro

Om du skickar in blanketten som pdf-fil skickar du den per e-post till: avfallstransporter.orebro@lansstyrelsen.se.

Kom även ihåg att betala ansökningsavgiften.

Bankgiro

Om du skickar in ansökan elektroniskt via e-tjänsten kan du betala direkt med kort (Visa Mastercard) eller till bankgiro 5447-2766 med OCR-nummer. OCR-nummer får du i mottagningsbekräftelsen när du skickat in ansökan via e-tjänsten.

Om du skriver ut din ansökan och skickar in den per post eller som pdf-fil per e-post ska du betala till bankgiro 5051-7697. Ange ”Transport av avfall, bolagsnamn” vid betalning.

Utländskt bolag

För utländska bolag som saknar svenskt organisationsnummer går det inte att fylla i blanketten elektroniskt. Skapa en pdf-fil för ansökan och fyll i den manuellt. Bifoga även en kopia på bolagets tillstånd för internationella vägtransporter inom EU.

Utlandsinbetalning

För att kunna betala din avgift från utlandet använder du följande uppgifter:
IBAN: SE65 1200 0000 0128 1010 3488
SWIFT: DABASESX
Bank: Den Danske Bank
Ange: Företagsnamn