Odensbacken

Vattenskyddsområde för att skydda grundvattentäkten med infiltration i Odensbacken

Vattenskyddsområdet är beläget på Egbyåsen. Åsen är inom vattenskyddsområdet markant och bred och har en nord-sydlig riktning längs Lännäs och Egby. I åsens centrala del går sand och grus i dagen, medan åssidorna täcks av finare svallsediment och lera. Det naturliga grundvattenflödet är från norr till söder.

Vattenskyddsområdet är 1,8 km2 stort och bildades 1980, med revidering 1997 för att skydda grundvattentäkten med infiltration, dvs ytvatten infiltreras genom åsen för att öka mängden grundvatten. För infiltrationen används vatten från Hjälmaren. Vattentäkten försörjer 1 300 personer och har en uttagsmängd på cirka 830 m3 per dygn.

Vattenskyddsområdet är mestadels jordbruksmark. Det är bebyggt och har en allmän väg som följer områdets utsträckning.


 

Föreskrifter

Odensbacken