Närkes Kil

Vattenskyddsområde för att skydda grundvattentäkten i Närkes Kil

Vattenskyddsområdet är beläget på Karlslund-Kilåsen, som är den västliga förgreningen av Hallsberg-Kumlaåsen. Åsdelen vid vattenskyddsområdet är cirka 8 meter hög och är i huvudsak uppbyggd av väl sorterat grusmaterial.

Vattenskyddsområdet är 0,6 km2 stort och bildades 1975, med revidering 1997, för att skydda grundvattentäkten inom området. Vattentäkten försörjer 70 personer och har en uttagsmängd på cirka 20 m3 per dygn.

Vattenskyddsområdet består mest av åkermark och är bebyggt. Vägen mellan Kil och Klockhammar korsas med vägen mellan Klockhyttan och Örebro inom området.


 

Föreskrifter

Närkes Kil