Jägarbacken-Bista (före detta Skråmsta)

Vattenskyddsområde för att skydda grundvattentäkten med infiltration i Skråmsta

 

Vattenskyddsområdet är beläget där Hallsberg-Kumlaåsen delar sig i den östliga Örebroåsen, och den västliga Karlslund-Kilsåsen. Åsddelen söder om Svartån är tydligt markerad, men norr om ån planar åsen ut. Åsen är centralt belägen i Örebro och åsens ursprungliga kontur har helt förändrats i samband med bebyggelse.

Vattenskyddsområdet bildades 1982, för att skydda grundvattentäkten med infiltration, det vill säga ytvatten infiltreras genom åsen för att öka mängden grundvatten. För infiltrationen används Svartåns vatten. Vattenskyddsområdet reviderades 1997 och senast 2009. Ett vattenskyddsområde för Svartåns ytvatten är under process. Vattentäkten försörjer tillsammans med Eker 110 000 personer och har en uttagsmängd på cirka 14 500 m3 per dygn.

Inom vattenskyddsområdet finns flertalet industrier, tungt trafikerade vägar, bland annat E18/E20, samt järnväg.