Glanshammar

Vattenskyddsområde för att skydda grundvattentäkten i Glanshammar

Vattenskyddsområdet är beläget på Pålsboda-Glanshammaråsen. Åsdelen inom vattenskyddsområdet är relativt markerad och har en nord-sydlig riktning längs vägen mellan Glanshammar och Fellingsbro.

Vattenskyddsområdet är 1,3 km2 stort och bildades 1979, med revidering 1997 för att skydda grundvattentäkten inom området. Vattentäkten försörjer 700 personer och har ett uttag på cirka 200 m3 per dygn.

Vattenskyddsområdet är beläget på ängs- och skogmark men har också odlad mark. Ett fåtal mindre vägar finns inom området och en allmän väg följer områdets utsträckning.


 

Föreskrifter

Glanshammar