Garphyttan

Vattenskyddsområde för att skydda grundvattentäkten i Garphyttan

Vattenskyddsområdet ligger på västra sidan av Askersundsåsen, som är ett stråk av isälvsavlagringar som kan följas från Askersund över Lannafors till Garphyttan. Åsdelen vid vattenskyddsområdet är flack.

Vattenskyddsområdet är 3,6 km2 stort och bildades 1983, med revidering 1997, för att skydda den dåvarande grundvattentäkten inom området. Vattentäkten är idag nedlagd.

Vattenskyddsområdet är bebyggt och används för rekreation. Några mindre vägar och en allmän väg passerar genom området.


 

Föreskrifter

Garphyttan