Djupkartor

Det finns 475 sjödjupkartor och 3 djupkartor för vattendrag registrerade hos Länsstyrelsen. Djupkartorna kan visa hela sjöar eller delar av sjöar. Kartorna skiftar i kvalitet beroende på hur de är framtagna.

Hur man letar reda på och tittar på en djupkarta

För att titta på och eventuellt skriva ut en djupkarta från en sjö/vattendrag i Örebro län så öppna vårt register, se länken nedan. Leta reda på den sjö/vattendrag som du är intresserad av i registret, klicka på sjönamnet så öppnas kartan i Pdf-format (kartfilen kan innehålla flera sidor).

 Djupkartor registrerade vid Länsstyrelsen, (Pdf) öppnas i nytt fönster.

Det går även att titta på en länskarta om det finns en djupkarta för en sjö/vattendrag, se WebbGis.

Observera att djupkartorna är endast till för eget bruk och får ej användas i kommersiellt syfte eller läggas över på annan hemsida.

Djupkartor för vattendrag

För länets vattendrag finns det tre djupkartor.

Det är:

  • Borsån
  • Bottenån
  • Boverkesån

 Djupkartor för tre av länets vattendrag, (Pdf) öppnas i nytt fönster.

Djupkartor som lämnas in till Länsstyrelsen

Djupkartor som kommer in till Länsstyrelsen skickas som en kopia vidare till SMHI som har ett sjökartregister för hela landet. För ett flertal kartor har SMHI beräknat sjöns areal och volym samt att max- och medeldjup även anges i sjödjupkartregistret.

 SMHI:s register över sjökartor, (Pdf) öppnas i nytt fönster.

Någon regionalt eller nationellt organiserad insamling av djupkartor finns inte. Vilka sjöar och vattendrag som blivit djuplodade kan till exempel bero på:

  • Fiske
  • Kalkning
  • Sjöfart
  • Naturvetenskapliga intressen
  • Intressen för Vattenutsläpp
  • Skiften vid reglering av sjön

Beroende på när, hur och varför kartorna skapades skiftar de i kvalitet.

Exempel på djupkartor med Sörsjön till vänster från 1936 och Mörttjärnen till höger från 2008. Klicka på respektive karta för förstoring (pdf-format). Förstorad karta öppnas i PDF-format. Förstorad karta öppnas i PDF-format

Länk till större karta, pdf, öppnas i samma fönster Länk till större karta, pdf, öppnas i samma fönster