Faktablad-Vattendrag

Här finns vattendrag som har inventerats av Länsstyrelsen. För var och ett av dessa vattendrag har det gjorts ett faktablad.

- Aspaån*
- Axsjön bäck*
- Bredsjöbäcken     Foton
- Bronaån
- Dhonaforsån*
- Dammsjöbäcken     Foton
- Fagerbobäcken     Foton
- Falkabäcken     Foton
- Flosjöbäcken     Foton
- Forsaån
- Gransjön bäck*
- Gårdsjöbäcken     Foton
- Göljebäcken      Foton
- Hammarskogsån-Danshytteån     Foton
- Hultsjöbäcken*
- Hörksälven     Foton
- Igelbäcken*
- Imälven     Foton 
- Järleån
- Kvarnbäcken-Lärkesån     Foton
- Kvarnsjöbäcken*
- Kyrkån     Foton
- Laxbäcken
- Lekhytteån     Foton
- Lerälven     Foton
- Lillsjöbäcken     Foton 2004 före åtgärder
- Lillsjöbäcken rapport åtgärder 2005
- Lillån vid Multen     Foton
- Lillån vid Vekhyttan     Foton
- Limmingsbäcken     Foton
- Moabäcken*
- Mogruveälven-Bondabrobäcken     Foton
- Moån     Foton
- Nittälven
- Norrbäcken*
- Odensbergsbäcken*
- Rastälven     Foton
- Rällsälven     Foton 
- Salaån*
- Sirsjöbäcken     Foton 
- Smygarebäcken     Foton
- Stadsparksbäcken Askersund*
- Svartälven     Foton
- Svennevadsån     Foton
- Sverkestaån     Foton
- Trösälven     Foton
- Ullasandsbäcken*
- Vasslabäcken     Foton
- Venaån     Foton

* Bäckar med tillrinning till Vättern som har inventerats inom projektet Vätternbäckar. Faktabladen för Vätterbäckar är från år 2005. Faktabladen är gjorda av Länsstyrelsen i Jönköping.

Övriga Faktablad är framtagna av Länsstyrelsen i Örebro under perioden 2006-2010.

Karta med länkar faktablad.
Klicka på bilden!